เรียน นักเรียนระดับชั้น ม.๓
  เรื่อง ข้อสอบ PISA ภาษาไทย ม.๓

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 04/07/2018 เวลา  : 08:56 น. โดย  : ครูนพณัฐ มุ่งพูนกลาง
โหลด1 : 0407180856GPXYQ1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save